Меню Закрыть

185 наказ моу

Науково-дослідний інститут проблем військової медицини (далі – НДІ ПВМ, Інститут) створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 820 від 16.10.1995 р. і розпочав свою діяльність 30 квітня 1996 року на підставі директиви Міністра оборони України № Д-185/*78 від 23.02.1996 року. Наказом Міністра оборони України № 365 від 1999 р. НДІ ПВМ призначений базовою (відомчою) організацією зі стандартизації, класифікації, кодування та каталогізації оборонної продукції медичного призначення в Збройних Силах України. Рішенням Державної комісії Кабінету Міністрів України від 2000 р. та експертної комісії Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України від 2012 р. НДІ ПВМ атестований і віднесений до науково-дослідних установ категорії ”А“, які проводять дослідження, що впливають на наукову і науково-технічну політику держави. Наказом Міністра оборони України від 07.11.2000 р. №*32 НДІ ПВМ визначений головною науково-дослідною установою за спеціалізацією: «Дослідження проблем медичного забезпечення у мирний та воєнний час, удосконалення системи санітарно-епідеміологічного нагляду, ергономічна оцінка озброєння та військові техніки». У листопаді 2013 р. на виконання спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального Штабу Збройних Сил України від 02.09.2013 р. № Д-322/1/*3 Науково-дослідний інститут проблем військової медицини був реорганізований шляхом приєднання до Української військово-медичної академії.

Науково-дослідний інститут проблем військової медицини УВМА є базовим науково-дослідним підрозділом, що призначений для виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері військової медицини в інтересах оборони і безпеки держави, науково-методичного та технологічного забезпечення функціонування системи медичного забезпечення Збройних Сил України. Інститут здійснює наукову та науково-технічну діяльність, спрямовану на удосконалення системи медичного забезпечення Збройних Сил України, підвищення рівня готовності медичної служби для виконання завдань за призначенням, покращення стану здоров’я військовослужбовців, а також підготовки висококваліфікованих наукових кадрів.

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ІНСТИТУТУ Є:

розроблення науково-методологічних основ планування та організації медичного забезпечення Збройних Сил України в мирний час та під час особливого періоду;

розроблення перспективної системи медичного забезпечення Збройних Сил України;

наукове обґрунтування організаційно-штатної структури медичної служби Збройних Сил України та визначення потреби у її силах та засобах;

опрацювання науково обґрунтованих пропозицій щодо комплектування Збройних Сил України здоровим особовим складом, збереження життя та зміцнення здоров’я військовослужбовців;

здійснення науково-методичного та програмного забезпечення заходів медико-психологічної допомоги на основі розроблення сучасної методології професійного психофізіологічного відбору, супроводу професійної діяльності та відновлення працездатності (психофізіологічної підготовки) військових фахівців;

розроблення науково обґрунтованих заходів щодо попередження професійно-обумовлених захворювань у військовослужбовців Збройних Сил України та збереження їх професійного здоров’я;

науково-методичне обґрунтування організаційних основ надання медичної допомоги, лікування та медичної реабілітації поранених і хворих військовослужбовців;

наукове обґрунтування потреби медичної служби Збройних Сил України у медичній техніці та майні, розроблення нормативів та порядку медичного постачання;

опрацювання медико-технічних вимог та науковий супровід розробки зразків медичної військової техніки;

розроблення науково-методичних засад організації та проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у Збройних Силах України, а також боротьби з інфекційними захворюваннями, у тому числі соціально-небезпечними, серед військовослужбовців;

обґрунтування і науковий супровід автоматизації системи управління медичною службою Збройних Сил України і технологічних процесів лікувально-діагностичної та інших видів діяльності медичної служби, розроблення і впровадження у практику нових прогнозно-аналітичних систем.


Начальник Української військово-медичної академії полковник медичної служби САВИЦЬКИЙ В.Л

Оглавление:

О внесении изменений в приказ Министра обороны Украины от 05 июня 2001 года N 185

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 жовтня 2017 р. за N 1247/31115

Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 05 червня 2001 року N 185

Відповідно до Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України та з метою удосконалення організації поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби,

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«витрати, пов’язані із закупівлею предметів ритуальної належності під час організації поховання загиблого (померлого) військовослужбовця, здійснювати за рахунок коштів, передбачених за кодом економічної класифікації видатків 2210 , у межах видатків, виділених на морально-психологічне забезпечення військовослужбовців. Витрати, пов’язані із закупівлею майна, необхідного для організації та забезпечення експедиції з пошуку, ексгумації, транспортування, перепоховання тіла (останків) загиблого (померлого) військовослужбовця, здійснювати за видатками, передбаченими на цивільно-військове співробітництво. Облік (оприбуткування та списання) зазначених предметів здійснювати через речову службу військової частини;»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«оплату послуг з проведення експедиції з пошуку, ексгумації, транспортування, запаювання цинкової труни, перепоховання тіла (останків) загиблого (померлого) військовослужбовця здійснювати за рахунок коштів, передбачених за кодом економічної класифікації видатків 2240 , виділених на цивільно-військове співробітництво. Інші ритуальні послуги здійснювати в межах видатків, виділених на морально-психологічне забезпечення військовослужбовців.».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
18 вересня 2017 року N 477

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 жовтня 2017 р. за N 1247/31115

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби

Пункт 3.3 глави 3 викласти в такій редакції:

«3.3. Поховання загиблого (померлого) військовослужбовця проводиться в костюмі літньому польовому, білизні натільній, шкарпетках і взутті або в парадно-вихідній формі одягу (за наявності), які йому належали. У разі якщо комплект форми одягу загиблого (померлого) військовослужбовця у непридатному стані (на підставі відповідного акта), видається новий комплект форми одягу та взуття.

Під час організації поховання загиблого (померлого) військовослужбовця за рахунок військової частини закуповуються такі предмети ритуальної належності: труна, труна оцинкована (за потреби), подушка, похоронне покривало, санітарний (патолого-анатомічний) мішок (за потреби), надгробний хрест, транспортувальний ящик (за потреби), ритуальний вінок, державний прапор, який після поховання передається близьким родичам загиблого (померлого).

Для поховання загиблого (померлого) військовослужбовця мусульманського віросповідання за рахунок військової частини закуповуються такі предмети ритуальної належності: труна, труна оцинкована (за потреби), подушка, санітарний (патолого-анатомічний) мішок (за потреби), транспортувальний ящик (за потреби), 9 метрів білої ситцевої матерії, державний прапор, який після поховання передається близьким родичам загиблого (померлого).

Крім того, військовою частиною можуть оплачуватись інші ритуальні послуги (виготовлення надписів на надгробних хрестах, написи на траурних стрічках ритуальних вінків, послуги кремації).

Особисті речі загиблого (померлого) військовослужбовця передаються за актом під особистий підпис одного з членів сім’ї, близьких родичів або спадкоємців загиблого (померлого).».

Начальник Головного управління
морально-психологічного забезпечення
Збройних Сил України
генерал-майор

Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 05 червня 2001 року № 185

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2017 р.
за № 1247/31115

Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 05 червня 2001 року № 185

Відповідно до Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України та з метою удосконалення організації поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби, НАКАЗУЮ:

1. Внести до пункту 1 наказу Міністра оборони України від 05 червня 2001 року № 185 “Про додаткові заходи щодо організації поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 червня 2001 року за № 523/5714 (зі змінами), такі зміни:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“витрати, пов’язані із закупівлею предметів ритуальної належності під час організації поховання загиблого (померлого) військовослужбовця, здійснювати за рахунок коштів, передбачених за кодом економічної класифікації видатків 2210, у межах видатків, виділених на морально-психологічне забезпечення військовослужбовців. Витрати, пов’язані із закупівлею майна, необхідного для організації та забезпечення експедиції з пошуку, ексгумації, транспортування, перепоховання тіла (останків) загиблого (померлого) військовослужбовця, здійснювати за видатками, передбаченими на цивільно-військове співробітництво. Облік (оприбуткування та списання) зазначених предметів здійснювати через речову службу військової частини;”;

доповнити новим абзацом такого змісту:

“оплату послуг з проведення експедиції з пошуку, ексгумації, транспортування, запаювання цинкової труни, перепоховання тіла (останків) загиблого (померлого) військовослужбовця здійснювати за рахунок коштів, передбачених за кодом економічної класифікації видатків 2240, виділених на цивільно-військове співробітництво. Інші ритуальні послуги здійснювати в межах видатків, виділених на морально-психологічне забезпечення військовослужбовців.”.

2. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби, затвердженої наказом Міністра оборони України від 05 червня 2001 року № 185, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 19 червня 2001 року за № 524/5715 (зі змінами), що додаються.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України

185 наказ моу

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
27.04.2015 N 185

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 травня 2015 р. за N 513/26958

Про втрату чинності деяких нормативно-правових
актів Міністерства оборони України

Відповідно до пункту 9 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 05 червня 2014 року N 1314-VII «Про метрологію та метрологічну діяльність» та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства оборони України у відповідність до Конституції та чинного законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністра оборони України від 13 квітня 1999 року N 118 «Про затвердження Положення про порядок видачі висновків для митного оформлення засобів вимірювальної техніки, які ввозяться на територію України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 травня 1999 року за N 302/3595;

наказ Міністра оборони України від 21 серпня 2006 року N 497 «Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі висновків для митного оформлення засобів вимірювальної техніки, які ввозяться на митну територію України для Збройних Сил України та інших військових формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2006 року за N 1017/12891;

наказ Міністра оборони України від 27 червня 2008 року N 302 «Про установлення Переліку кодів товарів, на які видаються документи Міністерства оборони України, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення цих товарів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 липня 2008 року за N 653/15344;

наказ Міністерства оборони України від 19 березня 2012 року N 148 «Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 27.06.2008 N 302», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 травня 2012 року за N 792/21105.

2. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 05 червня 2014 року N 1314-VII «Про метрологію та метрологічну діяльність», але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.

Міністр оборони України генерал-полковник С.Т. Полторак

Військова служба за контрактом у Збройних Силах України

Гідна зарплата від 7 000 гривень

Збройні Сили України гарантують своїм військовослужбовцям гідну зарплату, вищу за середню по країні. Солдат на посаді стрільця, що несе службу поза зоною АТО, отримує щомісяця не менше 7 000 гривень. Залежно від посади, звання, терміну проходження служби, кваліфікації ця сума збільшується. Додаткові щомісячні премії виплачуються військовослужбовцям окремих видів (родів) військ: Високомобільних десантних військ, Сил спецоперацій, корабельному складу ВМС, артилерії, танкістам тощо.

Також виплачується винагорода усім військовослужбовцям, які виконують свої обов’язки у зоні АТО, незалежно від звання та посади. Військовослужбовці першої лінії оборони щомісяця отримують додатково 4200 грн. В інших районах АТО — 1200 грн.

Виплати при підписанні контракту

Мобілізованим, у разі підписання контракту, виплачується одноразова винагорода:

 • рядовому складу — вісім мінімальних заробітних плат (11 024 грн станом на квітень 2016);
 • сержантському та старшинському складу — дев’ять мінімальних заробітних плат (12 402 грн станом на квітень 2016);
 • офіцерському складу — десять мінімальних заробітних плат (13 780 грн станом на квітень 2016).

Підйомна допомога

Особам офіцерського складу (в т.ч. офіцерам запасу) та військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, виплачується підйомна допомога у розмірі місячного грошового забезпечення у разі переїзду до нового місця служби з одного населеного пункту в інший зі зміною місця проживання (наказ МОУ від 22.10.2001 №370).

На який термін можна підписати контракт?

 • на 6 місяців — для осіб, звільнених з військової служби з березня 2014 року (з початку особливого періоду) по теперішній час, а також для військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців за призовом під час мобілізації, які відслужили не менше 11 місяців;
 • на 3 роки — для рядового складу;
 • від 3 до 5 років — для сержантського та старшинського складу;
 • від 2 до 5 років — для офіцерського складу;
 • на особливий період (до завершення кризової ситуації — до прийняття рішення про повну демобілізацію).

Шестимісячний контракт

Військовослужбовці, що призвані за мобілізацією або на строкову службу та відслужили не менше 11 місяців, а також особи, звільнені з військової служби з березня 2014 року (з початку особливого періоду) по теперішній час, можуть підписати контракт терміном на 6 місяців. Після завершення шестимісячного контракту він може бути продовжений, за бажанням військовослужбовця, на 6 місяців або інші види контракту.

У разі, якщо такий військовослужбовець не захоче продовжувати контракт, він буде гарантовано звільнений без жодних додаткових вимог.

Відповідно до вимог підпункту “ж” пункту 8 статті 26 Закону України від 04.04.2006 № 3597-ІV “Про військовий обов’язок і військову службу” передбачено звільнення військовослужбовців, які уклали контракт строком на 6 місяців та вислужили ці 6 місяців військової служби (абзац 2 частини 3 статті 23 Закону).

У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію, дія шестимісячних контрактів припиняється достроково.

Інші терміни контрактів

Решта кандидатів можуть підписати контракти на такий термін:

 • на особливий період — до завершення цього періоду (видання Указу Президента України про оголошення рішення про повну демобілізацію);
 • для осіб рядового складу — 3 роки;
 • для осіб сержантського і старшинського складу — від 3 до 5 років.

Згідно з вимогамичастини 2 статті 23 Закону України від 04.04.2006 № 3597-ІV “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Для випускників «військових кафедр»

Для кандидатів, яким присвоєне первинне офіцерське звання за результатами підготовки на «військовій кафедрі» (після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу): від 2 до 5 років.

Як відбувається підписання контракту?

Куди звернутись?

Усі громадяни України, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, повинні звернутись до військового комісаріату за місцем проживання (реєстрації), перебування на військовому обліку, в якому кандидат може ознайомитися з переліком вакантних посад та підібрати посаду (обрати майбутню спеціальність).

Військовослужбовці, що проходять службу за мобілізацією або строкову службу, мають подати рапорт за підпорядкованістю.

Вимоги та відбір

На службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби.

Вік: від 18 років до 60 років (граничний вік прийняття в особливий період збільшується до 60 років для чоловіків, для жінок — до 50 років).

Відсутність судимості за скоєння тяжких злочинів.

Наявність базової середньої освіти.

Придатність за станом здоров’я: усі кандидати на військову службу за контрактом направляються військовими комісаріатами на військово-лікарську комісію для визначення придатності до військової служби за станом здоров’я. Лише військово-лікарська комісія може дати остаточний висновок щодо придатності кандидата за медичними показниками.

Військовозобов’язані, які раніше отримали негативний висновок військово-лікарської комісії, через 5 років можуть повторно пройти медогляд для перегляду висновку.

Наявні посади та військові спеціальності на вибір

Кандидатам пропонуються у першу чергу посади для бойових військових частин (підрозділів) Сухопутних військ ЗС України, Високомобільних десантних військ ЗС України, Сил спеціальних операцій, Військово-Морських Сил ЗС України.

Для отримання інформації про наявність вакантних посад необхідно звернутись до військового комісаріату або безпосередньо у військову частину. При цьому враховуються побажання кандидата щодо отримання спеціальності (наприклад, спорідненої з військовою).

Можливість проходити службу в конкретній частині

Кандидати, які пройшли відбір та відповідають вимогам проходження військової служби, з приписом військового комісара, в якому зазначається ВОС, на яку попередньо відібраний кандидат, з особовою справою направляються до відповідного навчального центру. У навчальному центрі укладання контрактів на проходження військової служби здійснюється одразу в день прибуття після проведення заходів відбору.

Усі кандидати на військову службу за контрактом з лютого 2016 року направляються військовими комісаріатами виключно до навчальних центрів. Направлення одразу до військової частини неможливе.

Згідно з Директивою Генерального штабу Збройних Сил України від 06.04.2016 № Д-15 “Про організацію комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями за контрактом у 2016 році”.

Разом із тим, кандидат може звернутися до конкретної бойової військової частини та отримати письмову згоду командира частини для проходження служби за контрактом саме в цій частині бойового складу.

Кваліфікаційними комісіями в навчальних центрах під час розподілу до військових частин враховуються побажання військовослужбовців щодо їхнього подальшого проходження служби. В тому числі враховується наявність письмової згоди від командування військової частини.

Контакти військових частин щодо проходження служби за контрактом:

93-я окрема механізована бригада:

(+38) 098-517-44-37, майор Олексій Юрійович Борович

Військова частина А3955

(понтонно-мостовий полк, м.Білгород-Дністровський) (+38)063-185-20-11

Особливості військової служби за контрактом для жінок

Вік: від 18 до 50 років (граничний вік призову для жінок збільшується до 50 років на час особливого періоду).

Посади та спеціальності: Жінки-військовослужбовці призначаються на такі основні посади: зв’язку — «телефоніст», «телеграфіст» та інші; тилу — «кухар», «кравець» та інші; медичні — «фельдшер», «медична сестра» та інші; штабу — «діловод», відповідальний виконавець, «бухгалтер» тощо.

Зважаючи на численні звернення громадян стосовно можливості збільшення переліку посад для їх комплектування жінками, Міністерством оборони України опрацьовується питання розширення переліку військово-облікових спеціальностей і штатних посад, на які можуть призначатися військовослужбовці-жінки.

На цей час проводиться відповідна робота щодо опрацювання змін до наказу Міністерства оборони України від 27.05.2014 № 337 “Про затвердження тимчасових переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу та військовослужбовців-жінок і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців”.

Служба в окремих видах військ

Бажаючі служити у Силах спеціальних операцій Збройних Сил України можуть отримати вичерпну інформацію, звернувшись за за телефоном (094) 440–31–38 або на електронну пошту [email protected]

Можливість отримання первинного офіцерського звання за наявності цивільної вищої освіти

При вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів організовані 3-х місячні курси військової підготовки для осіб рядового, сержантського (старшинського) складу, які мають вищу освіту на рівні не нижче “бакалавра”, з подальшим присвоєнням їм первинного військового звання офіцерського складу “молодший лейтенант”.

На виконання пункту 10 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 06.05.2015 “Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України та додаткові заходи щодо забезпечення обороноздатності держави”, введеного в дію Указом Президента України від 26.05.2015 № 285/2015

На курси військової підготовки приймаються:

 • особи сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом;
 • особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Наступний набір на курси військової підготовки планується розпочати на початку травня 2016 року. Списки кандидатів на навчання складають кадрові органи військових частин (установ) та подають за підпорядкованістю до Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України.

Переведення, прийом на службу за контрактом кандидатів зі спецзванням

Переведення військовослужбовців здійснюється за наявності обґрунтованих підстав з урахуванням висновків атестування, рекомендацій їх безпосередніх і прямих начальників та на підставі клопотань командирів (начальників), які порушили питання про переміщення.

Військовослужбовець може бути переміщений на нове місце військової служби з однієї військової частини до іншої у випадках, визначених пунктом 82 Положення.

Прийняття на службу за контрактом громадян зі спеціальним званням

Громадянам, які мають спеціальні звання або класні чини, в разі їх прийняття на військову службу в Збройні Сили України присвоюються військові звання в порядку переатестації з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та відповідності посаді, на яку їх призначено.

Переатестація громадян, які мають спеціальне звання або класний чин, для присвоєння військового звання здійснюється одночасно з прийняттям цих осіб на військову службу за контрактом та призначенням на відповідну посаду наказами по особовому складу.

Для цього необхідно звернутись до військового комісаріату за місцем проживання або безпосередньо до військової частини.

Соціальні гарантії для військовослужбовців за контрактом

Збереження робочого місця і середньої зарплати

Відповідно до ст. 119 “Кодексу законів про працю України” за працівниками, прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб — підприємців, в яких вони працювали на час призову.

За порушення вимог зазначеної статті Кодексу законів роботодавці можуть бути притягнутими до юридичної відповідальності.

Забезпечення житлом

Відповідно до статті 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” держава забезпечує військовослужбовців жилими приміщеннями або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення на підставах, у порядку і відповідно до вимог, встановлених Житловим кодексом та іншими нормативно-правовими актами.

Військовослужбовці та члени їх сімей забезпечуються службовими житловими приміщеннями, що відповідають вимогам житлового законодавства. З цією метою у кожній військовій частині формується фонд службового житла.

У разі відсутності службового житлового фонду у військовій частині військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, розміщуються безоплатно в спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні — у сімейних гуртожитках.

Також, військовослужбовці та члени їх сімей, які проживають разом з ними, за відсутності у них за місцем проходження служби житла для постійного проживання забезпечуються службовими житловими приміщеннями.

Службові житлові приміщення надаються військовослужбовцям згідно з рішенням командира військової частини, яке погоджується з квартирно-експлуатаційним органом, за місцем проходження ними військової служби.

На сьогодні розроблено зміни до Закону України “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” щодо виплати грошової компенсації за піднайом житла особам рядового, сержантського і старшинського складу.

На цей час законопроект проходить погодження у заінтересованих міністерствах та відомствах України.

Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надаються жилі приміщення для постійного проживання або за їх бажанням грошова компенсація за належне їм для отримання жиле приміщення. Такі жилі приміщення або грошова компенсація надаються їм один раз протягом усього часу проходження військової служби за умови, що ними не було використано право на безоплатну приватизацію житла.

Можливість безкоштовно отримати вищу освіту

Після завершення першого контракту (у тому числі 6 — ти місячного контракту), військовослужбовці, які продовжили строк військової служби за новим контрактом, можуть безкоштовно отримати вищу освіту без відриву від військової служби (заочно).

Пункт 172 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

Захист прав контрактників

З питань порушення вимог контракту необхідно звернутися безпосередньо до командування військової частини. У разі незадовільного вирішення питання з боку командування військової частини, необхідно звернутись до вищого командування або до військової прокуратури.